درب اتوماتیک سکشنال ( زیر سقفی)

درب سکشنال | درب زیر سقفی


درب های اتوماتیک سکشنال یا دربهای اتوماتیک زیر سقفی در طرح و رنگ های متنوع و در ابعاد گوناگون و استاندارد یکی از بهترین راه حلها برای محیط هایی هستند که محدودیت ارتفاع ، مانعی برای نصب دربهای معمولی می باشد. درب های سکشنال یا دربهای زیر سقفی به علت استفاده از فنرهای بالانس که وزن اصلی پانل ها را بالانس می کند، ضمن تقلیل فشار وارده بر موتور سیستم، تردد نا محدود را برای این سیستم به ارمغان می آورد. بدین ترتیب در مکانهایی که نیاز به درب اتوماتیک با تردد بالا می باشد انتظار می رود درب اتوماتیک سکشنال یا درب اتوماتیک زیر سقفی با اصطحلاک کم و عدم نیاز به سرویس های دوره ای یکی از بهترین گزینه ها باشد.همچنین به علت ساختار خاص پانل های درب سکشنال که درآن فوم پلی یورتان به عنوان یکی از اجزای اصلی داخل پانل شناخته می شود، در مکانهایی که  کاهش تبادل حرارت محیط داخل و خارج  
مورد نیاز می باشد، درب سکشنال زیر سقفی به عنوان یک عایق حرارتی بسیار مفید نقش بسزایی در این حیطه ایفا می کند