درب اتوماتیک شیشه ای تاشو یا فولدینگ

درب اتوماتیک تاشو یا فولدینگ


این سیستم درب اتوماتیک در مکانهایی که به نسبت عرض دهنه نیاز به عرض بازشوی بیشتری هست مورد استفاده قرار می گیرد و بیش از ۸۰ درصد عرض دهنه بازشو مفید میباشد .علاوه بر  این استفاده از این درب ها می تواند باعث نگهداری انرژی داخل محوطه شود و معمولا برا ی ورودی هایی با طول کمتر از ۲ متر مناسب می باشد.مکانیزم عملکرد دربهای تاشو باعث می شود تا با نرم ترین حالت وصدای ناچیز کار کندشما احتمالا این درب ها را در ورودی بخش های بیمارستانها ، فروشگاهها،ادارات و ساختمانهای خصوصی مشهاهده کردید اگر مایلید بدانید چرا بعضی مشتریان این دربها را برای ساختمان خود انتخاب کردند بدانید این دربها مناسب ترین دربها برای معابر کوچک و پر تردد می باشند و ازسرعت عمل، زیبایی ظاهر و زیبایی عملکرد برخوردار می باشند علاوه بر زیبایی و عرض قابل استفاده زیاد درب همین سرعت عمل درب باعث استفاده فراوان این درب در بیمارستانها شده است باز و بسته شدن  این درب شاید بسته شدن بالهای یک عقاب را برای شما یاد آور شود زیبا ، سریع ، قدرتمن