درب اتوماتیک شیشه ای گرد و قوسی

درب اتوماتیک  شیشه ای گرد و قوسی


این درب ها راه حلی مناسب برای سازه هایی ست که مایلند زیبایی و سهولت تردد همراه با شاخص بودن ورودی ساختمان خود را همراه هم داشته باشند . این درب های امکان همگام سازی بانمای خم ساختمان با هر زاویه ای را دارد و میتواند ازیک نیم دایره با زاویه خم قابل تغییر تا یک دایره کامل متفاوت باشد. وبسته به نیاز مشتری وطراحی نمای ساختمان ارائه دربهای دایره ای با ایجاد یک فضای ایزوله از تبادل هوا ی داخل و بیرون ساختمان جلوگیری می کنند در جهت صرفه جویی در انژی نیز راه حل بسیار ایده آلی بشمار می آیند.