شیشه ای گردان

درب های اتوماتیک  شیشه ای گردان:


تحت تأثیر قرار دادن ناظرین، نشان دادن نهایت سلیقه، و زیبایی را به خوبی به معرض نمایش قرار دادن از خصوصیات درب های اتوماتیک شیشه ای گردان می باشد. با استفاده از درب های اتوماتیک گردان مشتری ها و مهمان ها و بازدید کنندگان به همان آسانی که وارد ساختمان می شوند می توانند ساختمان را ترک کنند خواه اگر آن ها با دستها پر از وسیله داخل ساختمان شوند ویا با دست های خالی آنجا را ترک کنند یا بالعکس. این درب ها در زیبایی و برازندگی نمونه هستند از این رو آن ها برای دفتر مرکزی یک شرکت، هتل ها، مراکز خرید، فرودگاه ها، ساختمان های اداری و بانک ها مورداستفاده قرار می گیرد. یک درب اتوماتیک شیشه ای گردان می تواند یک درگاه ورودی با آسایشی بی مانند تسهیلات و ایمنی فوق العاده را تأمین کند که تقریباً هیچ ورودی دیگری مانند آن ها نمی تواند شرایط آب و هوایی و کاهش هزینه های انرژی را کنترل کند و نیز نمی تواند راحتی و آسایش را مانند آن ها ایجاد کند زیرا که به طور تمثیلی می توان گفت که آن ها در حاتی چون (

همیشه باز و همیشه بسته ) قرار دارند. در عین حال که همیشه باز هستند همیشه هم بسته هستند ! به این صورت که یک درب گردان همواره در برابر عوامل ناخواسته خارجی مثل آلودگی و سر و صدا بسته است در حالیکه استفاده کنندگان می توانند به آسانی و بدون از بین بردن مزیت های دخیره سازی انرژی از درب عبور نمایند.در این درب ها به دلیل هماهنگی و همکاری بهینه ویژگی های امنیتی مختلفی که در داخل سیستم درب اتوماتیک قرار داده می شود ایمنی مورد نیاز به خوبی تأمین می گردد.از جمله آن ها می توان بخش محرکه دارای قدرت بالای ترمز دینامیکی ویژگی امنیتی آگاهی دهنده و زوایای گرد شده در تمامی نواحی پر خطر درب نام برد. درب های اتوماتیک شیشه ای گردان به فراخور مدل تجهیزات ایمنی لازم در مواقع اضطراری مانند دکمه های توقف اضطراری و دکمه هایی برای از کار انداختن درب اتوماتیک در شرایط اضطراری و امنیتی فشار عمودی یا افقی و نیز محافظت از ساختمان با استفاده از شناسایی از اثر انگشت. حس گرهای موجود برروی لت های درب حرکت آرام اشخاص و موانع را به خوبی تشخیص می دهد و به طور اتوماتیک سرعت حرکت درب را تنظیم می
کند.ودارای انواع زیر میباشد:

1-  درب اتوماتیک شیشه ای گردان  3 یا 4 پنل


این دربها باتوجه به ابعاد ومیزان تردد میتواند دارای سه یا 4 پنل (باله ) باشد ونقش بسزائی در بهینه سازی انرژی وزیبائی ساختمان ایفا میکند

2-  درب اتوماتیک شیشه ای گردان تمام شیشه یا فریم لس


این نوع درب ها از یک نوع شیشه مقاوم وایمن خاصی ساخته شده است که ساختاری منحصر به فرد وظاهری بی عیب ونقص  وزیبا ارائه میکند. این دربها بدون ستون مرکزی وفریم آلومینیومی

طراحی شده است وکلیه مطعلقات الکترونیکی آن در زمین ودور از دید نصب میشود. که این امر سبب دید واضح تر ونمای ظریف تر وچشم نوازی برای ساختمان میشود .در این نوع دربها زیبائی وایمنی هردو افزایش یافته .

3-  درب اتوماتیک شیشه ای گردان ترکیبی


این نوع دربه بازیبائی خاص ومنحصری طراحی شده است  . این نوع درب ها تلفیقی از درب گرد وکشوئی بوده .که با توجه به نیاز لحظه ای ساختمان میتواند به صورت چرخشی  یا  کشوئی برنامه ریزی شود این نوع درب ها با توجه به ساختار انها برای ورودی های خاص مورد استفاده قرار میگیرد

4-  دربهای اتوماتیک شیشه ای گردان باقابلیت خروج اضطراری


این مدل دربها همانند مدل 3 یا 4 پنل بوده با این تفاوت که درمواقع اضطراری پنلها (باله ها ) قابلیت آن رادارد که با وارد شدن ظربه به آنها روی هم جمع شد ه ومسیر مستقیم خروج ایجاد شود.جهت خروج اضطراری.