محصولاتی که با 'ساختمان هوشمند' برچسب خورده اند

مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه

آژیر سیرن هوشمند مکسرون MX-SH-SR-01

آژیر سیرن هوشمند مکسرون MX-SH-SR-01
تماس برای قیمت

تکرار کننده هوشمند مکسرون MX-SH-RP-01

تکرار کننده هوشمند مکسرون MX-SH-RP-01
تماس برای قیمت

دوربین ثابت هوشمند مکسرون MX-SH-FC-01

دوربین ثابت هوشمند مکسرون MX-SH-FC-01
تماس برای قیمت

دوربین هوشمند مکسرون MX-SH-PTC-01

دوربین هوشمند مکسرون MX-SH-PTC-01
تماس برای قیمت

ریموت سناریو هوشمند مکسرون MX-SH-RC-01

ریموت سناریو هوشمند مکسرون MX-SH-RC-01
تماس برای قیمت

ریموت هوشمند مکسرون MX-SH-IRT-01

ریموت هوشمند مکسرون MX-SH-IRT-01
تماس برای قیمت

زنگ هوشمند درب آپارتمان مکسرون-MX-SH-DG-01

زنگ هوشمند درب آپارتمان مکسرون-MX-SH-DG-01
تماس برای قیمت

ساختمان هوشمندسنسور نشت آب هوشمند مکسرون MX-SH-WLS-01

ساختمان هوشمندسنسور نشت آب هوشمند مکسرون MX-SH-WLS-01
تماس برای قیمت